’Mam, mag ik op je ipad?’

For English: see below.

Leestijd: ongeveer 2 minuten

’Mam, mag ik op je ipad?’
’Nee schatje, ik lees even het nieuws’.
‘Waarom wil jij altijd op je ipad?’
’Haha, waarom wil jij altijd op míjn ipad?’

Een belangrijk onderdeel van crowdfunden is bij blijven en het updaten op social mediakanalen. De ipad maakt overuren en de opladers krijgen geen kans om af te koelen. Dat is even wennen voor de kleine meid die hier een zekere mate van vrijheid krijgt om op die ipad ’Dokter Panda’ te mogen spelen.

Mijn kinderen (10 en 7) gaan swipend en touch-screenend door het leven. Dat is prima, dat hoort bij deze tijd. Ik verbaas me er vaak over hoe natuurlijk kinderen met die apparaten omgaan. Soms schakel ik zelfs de hulp in van zoon of dochter om een probleempje op te lossen op de telefoon of tablet…
De liefde voor techniek is waarschijnlijk genetisch bepaald door manlief. En, ook al ben ik het er niet altijd mee eens, de aanschaf van een nieuw apparaat heeft ook zo zijn voordelen. ’Oude’ apparaten worden eerst doorgeschoven naar mij, daarna naar de kinderen. Zo kunnen wij gezellig tafelen in een restaurant of een rustig gesprek voeren op een verjaardag, terwijl de kids digitaal pim-pam-petten. En niet onbelangrijk: ik heb altijd een apparaat dat werkt.
Ik zeg ’win-win’.

’Ga maar wat spelen, schat’.
’Maar ik weet niet wat ik moet doeoehoeoen’.
’Kijk dan maar even in de speelgoedkast’.

’Lalalalaaaa, ik ben een prinsesje’.
’Heee, wat een mooie prinses ben jij!’
’En ik ben verliefd op de piraat.’
’Gezellig hoor. Wacht, ik maak een foto’.
’Mam, kun je het ook filmen? Dan ga ik zingen’.
’Goed idee!’

………

’Mam, mag ik op je ipad?’
’Ben je uitgezongen?’
’Nee, maar ik wil graag het filmpje kijken van WALKYTALKIES. Dus mag het?’
’Tuurlijk schat, zo lang je maar wilt. En wel meezingen hè?’

WALKYTALK to you soon!
Hartelijke groeten, Nelleke van der Burg


Mum, can I have your ipad?

Reading time: about 2 minutes

’Mum, can I have your ipad?’
’Nee sweety, I am reading the news’.
‘Why are you always busy with your ipad?’
’Haha, why do yóu always want to play with my ipad?’

A very important part of crowdfunding is to be up to date and keep on updating on social media. The iPad is working overtime and the chargers never get the chance to cool down. That’s a small change for the little girl. She gets a reasonable way of freedom to play ’Doctor Panda’ on the ipad.

My kids (10 and 7 years) live life swiping and touch-screening. And that’s fine. It is part of the 21st century. Sometimes, I can be surprised how easily kids use those devices. I even ask son or daughter for assistance to fix a small problem with my telephone or tablet.

Loving modern technology is probably a genetic thing, caused by daddy. And even if I don’t always agree, purchasing a new device has it’s benefits. First, I get the ’old’ devices, after that, it’s the children’s turn. It’s a reasonable way to have a quiet dinner at a restaurant or to finally speak to one another at a birthday party while the kids are playing a digital version of ’Tell-me-quiz’. And, last but not least: my stuff always works.
Definitely a win-win situation.

’Go play, sweety’.
’But I don’t know what to doooohooo’.
’Well, have a look at your toys in the closet’.

’Lalalalaaaa, I am a little princess’.
’Hey, what a beautiful princess you are!’
’And I’m in love with the pirate.’
’That sounds fun. Wait, I’ll take a picture’.
’Mum, can you film it as well so I can sing?’.
’Perfect idea!’

………

’Mum, can I have your ipad?’
’Have you finished singing already?’
’No, but I would love to watch the WALKYTALKIES-video. So, please?’
’Of course, sweety, as long as you want. And keep singing along with the WALKYTALKIES-song!’

WALKYTALK to you soon!
Nelleke van der Burg

Advertenties

Het creatieve ei

For English: see below.

Leestijd: ongeveer 3 minuten

Het meervoud van moed is moeder – Loesje

Wij vrouwen willen allemaal zo veel: een leuke baan, financiële onafhankelijkheid, een sociaal leven, kinderen, goed kunnen koken en het liefst ook nog tijd voor jezelf.

Ja mannen, ga er maar aan staan…

Maar lieve moeders, we doen het onszelf aan. Inclusief ondergetekende. En ik zou niet anders willen. Met alle respect voor moeders die het anders doen, want gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Dat zou wel erg saai zijn. Goh, hoor ik daar dan weer míjn moeder praten?

Never a dull moment in huize WALKYTALKIES. Net bijgekomen van een heftige deadline, sta ik aan het begin van een nieuw avontuur: crowdfunden. Overgewaaid uit Amerika. En opvallend dat veel mensen in mijn omgeving niet weten wat het is.

De ’crowd’ (dat zijn jullie dus) ’funden’ (lees: kopen in de voorverkoop) een klein deel van de nieuwe collectie WALKYTALKIES. Dat kan al vanaf E 10,-. Echt waar, voor een 1 en een 0. Want de wet van de grote getallen zegt, dat je van veel kleine succesjes één grote kunt maken. Simpel dus: zoek heel veel mensen die WALKYTALKIES in de voorverkoop kopen.

Mijn overbuurvrouw zei laatst: ’Wat ben je toch een dappere dodo, dat je dat gaat doen’. En dat vond ik een groot compliment. Ja, ik vind mezelf best dapper. En dat gebeurt niet zo vaak. Ik laat een lange autorit graag over aan manlief en voel me niet op mijn gemak in een grote ruimte met weinig mensen. Maar dit avontuur ga ik graag aan. Ik wil het een keer geprobeerd hebben. Voor de gelegenheid samen met KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.

Jawel, KiKa. Een door Nederlanders zeer hoog gewaardeerd goed doel. Deze dappere dodo heeft via Linked In net zo lang gezocht en gebeld, tot ze bij de fondsenmanager van KiKa aan tafel zat. Resultaat: één van de 4 nieuwe modellen is Konijn KaKi, een vrolijk konijn dat huppelt en springt. Speciaal voor KiKa.

Dat was ook weer een te gekke en leerzame ervaring. Lekker bezig dus. Maar ja, als ik niks doe, word ik onrustig. Ik moet altijd een spreekwoordelijk ei leggen. Vaak een creatief exemplaar, de andere keer een gepoetste versie en met enige regelmaat weer een regel-ei.
Maar dat maakt mijn leven tot wat het is. En echt waar, ik vind dat ik het beste heb van alle werelden. Ik zou met geen van mijn lieve vriendinnen willen ruilen. No offence. Ja, en dan moet je wel eens ergens extra je best voor doen. Part of the game.

Kijk eens op de website van Omdenken: denken in termen van kansen en niet van problemen. De citaten vliegen je om de oren. En, en dat is best heel irritant, ze zijn eigenlijk allemaal nog waar ook.

Ik doe er mijn voordeel mee en ben in het diepe gesprongen. Crowdfunden… Acht-tien-dui-zend-vijf-hon-derd-eu-ro. Dat moet ik zien te funden voor 29 juli. Acht-tien-dui-zend-vijf-hon-derd-eu-ro…

Maar zoals gezegd, ik doe het mezelf aan en ik vind het heerlijk. Dus ga mee op avontuur, lees mijn blogs, deel ze met wie je wilt en, daar draait het natuurlijk om, DOE MEE op Kickstarter!

WALKYTALK to you soon.
Hartelijke groeten, Nelleke van der Burg


The creative egg

Reading time: about 2 minutes

Us women, we all want so much: a nice job, financial independence, a social life, children, being a good cook and preferably some me-time.

But are we not just torturing ourselves? Including yours truly. Not that I would want to do it differently. I respect all who dare to do things different, because I’m happy that we’re not all the same. That would be boring. Wait there, I am starting to sound like my mum…

Never a dull moment at WALKYTALKIES. We made it through the credit crunch, and now we are about to begin a completely new adventure: crowdfunding.

The ’crowd’ (that’s you) are ’funding’ (read: buying in advance) a small part of the new WALKYTALKIES collection. It is already possible with E 10,-. Really, a 1 and a 0. Because the law of large numbers tell us, that you can make a big success out of a lot of small ones. Simple as that: find a lot of people who want to buy WALKYTALKIES in advance.

My neighbour recently told me: “You are such a ’dappere dodo’(which means brave dodo, a Dutch expression) for doing this.” And that was a great compliment. Yes, I think I’m kind of brave. That doesn’t happen a lot. I leave long car rides up to hubby and I feel uncomfortable in large rooms with a few people. But I am ready for this adventure. Try before you die. For the occasion in cooperation with KiKa, Foundation Children Cancer Free.

Yes, KiKa. A highly rated Dutch foundation. This ’dapper dodo’ found herself a way through Linked In and didn’t stop before she met the manager of KiKa. Effect: one of the 4 new WALKYTALKIES models is Bunny KaKi, a happy bunny that hops and jumps. Especially designed for KiKa.

That was another awesome learning experience. Alway busy. But hey, when I do nothing, I get restless. I alway have to “lay an egg”, I like to say. Most of the time a creative one, another time a cleaning one and on a regular base an arranged egg.

But that’s what makes my life so wonderful. And truly, I think I have the best of all worlds. I wouldn’t want to swap with any of my beloved friends. No offence. But yes, one does need to give it 110% every now and then. Part of the game.

Check out the website ’Omdenken’: thinking in terms of chances, and not in problems. And, that’s quite annoying, they’re often quite right.

I took advantage and have taken a leap. Crowfdunding… Eight-teen-thou-sand-five-hun-dred-eu-roos. That’s what I have tot fund before july 29th. Eight-teen-thou-sand-five-hun-dred-eu-roos…

But as said earlier, it’s my choice and I love it. So join the adventure, read my blog, share it to anybody and, that’s the bottom line, chip in at Kickstarter!

WALKYTALK tot you soon.
Kind regards, Nelleke van der Burg

YOU NEVER WALK ALONE!

For English, see below

Blij, nerveus, trots… dat zijn slechts een paar emoties die nu in me rondgieren.

Blij dat de crowdfundingcampagne staat.
Nerveus of het allemaal gaat lukken.
Trots op de samenwerking met KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.

Gaan we er samen een prachtig avontuur van maken?
Doe mee en bestel hier WALKYTALKIES op Kickstarter

WALKYTALK to you soon! Nelleke van der Burg

WAL_Profielfoto Nelleke_2


Happy, nervous, proud… just a few emotions running around in me.

Happy that the crowdfundingcampaign stands for itself.
Nervous if it’s all going to work out.
Proud of my cooperation with KiKa, Foundation Children Cancer free.

Are we going to make it a wonderful journey together?
Chip in and order WALKYTALKIES on Kickstarter
(on Kickstarter, scroll down for the English story and WALKYTALKIES song)

WALKYTALK to you soon! Nelleke van der Burg

WAL_Profielfoto Nelleke_2

Nog even geduld a.u.b.

For English: see below

Check, check, dubbelcheck. Verhaal klopt, de werktekeningen zien er goed uit, de maten kloppen en de bedragen zijn ook zorgvuldig berekend. Klikkerdeklik. En… live… niet dus.

Helaas is de WALKYTALKIES crowdfundingcampagne ’pending’. Dat betekent zoiets als wachten op goedkeuring van Kickstarter. Maar eenmaal goedgekeurd, waar ik wel van uit ga, voldoet de campagne aan alle regels en kan de pr-machine in gang gezet worden. Kan niet wachten om het fantastische goede doel bekend te maken waar WALKYTALKIES mee gaat samen werken!

Wordt vervolgd…

JUST A MOMENT PLEASE

Check, check, double check. Story is right, drawings are looking good, the sizes are right en the amounts are correct. Clickertheclick. And… live… not.

Unfortunately, the WALKYTALKIES-campaign is ’pending’. Which means something like waiting for approval by Kickstarter. But once approved, and I assume it will, the campaign satisfies all requirements and the pr-machine can be started. Can’t wait to announce the fabulous foundation which WALKYTALKIES will cooperate with!

To be continued…

Bijna blogpagina van WALKYTALKIES

WALKYTALKIES gaan crowdfunden via Kickstarter.

De campagne gaat zeer snel online… Hier vind je dan alle updates en achtergronden.

  • Hoe combineer je het moeder zijn met ondernemen?
  • Sokpoppen? Mijn kinderen zitten alleen maar achter een beeldscherm…
  • Hoe kunnen WALKYTALKIES therapeutisch werken, zonder daar heel ingewikkeld over te doen?

Het belooft een avontuurlijke reis te worden. WALKYTALKIES staan klaar voor vertrek…

This sock has someting to fund!

http://www.walkytalkies.nl